Chính sách với khách hàng

  20-06-2020

Công ty chúng tôi có các chính sách ưu đãi đặc biệt như sau:

1. Đối với Đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3

- Có chế độ phụ cấp đặc biệt hàng tháng

- Tỷ lệ chiết khấu, hoa hồng cực cao

- Có hợp đồng nguyên tắc với công ty

2. Đối với khách hàng: Công ty phân ra 5 cấp khách hàng như sau

- Khách hàng mua lẻ: với giá bán lẻ được niêm yết trên trang chủ

- Khách hàng cam kết hàng tháng mua hàng từ mức: 11 đến 50 sản phẩm

- Khách hàng cam kết hàng tháng mua hàng từ mức: 51 đến 100 sản phẩm

- Khách hàng cam kết hàng tháng mua hàng từ mức: 101 đến 200 sản phẩm

- Khách hàng cam kết hàng tháng mua hàng từ mức: 201 đến 300 sản phẩm

 

3. Các chính sách đặt biệt

- Nếu khách hàng cam kết hàng tháng lấy số lượng sản phẩm lớn thì sẽ có chính sách ưu đãi quy ra tiền chiết khấu

- Chính sách khánh hàng giới thiệu khách hàng. Thì người giới thiệu được nhận các ưu đãi như mua hàng chiết khấu cao hoặc thưởng % hoa hồng.

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

0879 666 667